PROJECTES PINTURA IL·LUSTRACIÓ FOTOGRAFIA DISSENY i WEB BLOG

5.2.10

Reptes superats

Llistat de tots els reptes que ha anat superant el festí difús.

2009
- Els crancs juguen a pilota (Andreu, Fontpi i Alba)
- Et sortiré a buscar (Concepció)

2010